งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

น้ำยาล้างผักสูตรทำเองง่ายๆ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : เกษตรนวมิน ปวส ทุกสาขา ฃาย ร้น ไม่มีประกันสังคม ช่างเทคนิค โรงงานชลบุรี มิสซู มิบิชิ คลังสินค้าสนามบิน ร ร…ยขร’ยนร˜ยกร’รƒยผร™รฉยบรƒร”ร‹ร’รƒ คนดุแลร้านเน็ต ปริญญาโท บางนา สาทร ยานนาวา บางรัก พนักงานเสริมสวย เจ้าดหน้าที่ธุระก่ารการตลาัด สำนักงาน กฎหมาย ต.ลำลูกกา ตำแหน่งงานว่างเทศบาลตำบลกะรน ผู้ช่วยในร้านขายยา ธุรการถนนนราธิวาส .6 า purchase and warehouse สมัคงานจ-ศที่หาดใหญ่ พนักงานฝ่ายผลิตสาย5 โสด เฝ้าไข้คนชราต่างประเทศ สมาค ม นักข่าวลาดพร้าว ธุรการ แถวบางพลัด mess/man สถาปนิก มีใบ กส. จัดเรียงสินค้ามีนบุรี ครูต่างชาติ นักศึกษาฝึกงานเขียนแบบ ชลบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ สิงหนคร สงขลา จบ ม.6 ชลบุรี สมัครงานด้านกฎหมาย call center สงขลา สมัครงานในจังหวัดลพบุรี ผู้ช่วยdcc ผูจัดการสถาปนิก จักร ตุ จ พนักงานขาย วุฒิม. 3 ยี่ปุ่น สมัครงานวุฒิ ปวช. เชียงราย บริษัท AA ประสานงานทั่วไป สุขุมวิท หัวหน้าสวนกล้วยไม้ การศึกษา+ม.6 โรงงานศรีราชา ฝ่ายผลิต สุขุมวิท 101/1/1

  เรื่อง ประหยัดภาษีกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  เขียนโดย ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
Rated: 
by 28 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 ประหยัดภาษีกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

โดย ดร. ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

       อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาตร์

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             เมื่อพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ นอกเหนือจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) แล้ว อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า LTF ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง LTF ขึ้น ก็เพื่อต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติ และสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นั่นเอง 

             อย่างไรก็ตามเนื่องจาก LTF เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และเน้นการลงทุนในระยะยาวเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุนนอกเหนือจากผลตอบแทนปรกติที่พึงได้รับ นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมดังนี้

·        ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain)

·        ได้รับการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องนำเงินลงทุนใน LTF ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาท

·        สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 600,000 บาทในแต่ละปีภาษี หากเลือกลงทุนทั้งใน LTF และ RMF

             แต่การที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น นักลงทุนต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.     เงินลงทุนใน LTF ต้องมาจากการประกอบอาชีพ และเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

2.     เงินลงทุนใน LTF ต้องเป็นการลงทุนภายในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น

3.     ไม่มีการจำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้สูงสุดถึง 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนเกินกว่าที่กำหนดข้างต้น และมีการขายคืนหน่วยลงทุน นักลงทุนต้องนำกำไรที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่กำหนด ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

4.     ห้ามนำหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันใดๆ

5.     เมื่อซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ในปีใดแล้ว ก็สามารถหักลดหย่อนได้ทันทีในปีนั้น แต่ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน โดยเริ่มนับจากปีที่มีการลงทุนเป็นครั้งแรก ยกตัวอย่างเช่น หากลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วต้องถือไปอีก 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามถ้าสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้ นักลงทุนก็ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพราะ หากนับตามปีปฎิทินที่เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรก การที่นักลงทุนเลือกลงทุนวันใดวันหนึ่งในปี พ.ศ. 2548 ก็นับเป็น 1 ปีปฏิทินแล้ว และการขายคืนหน่วยลงทุนในวันใดวันหนึ่งตามเงื่อนไขที่กองทุนได้กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2552 ก็นับเป็นอีก 1 ปีปฏิทินเช่นกัน รวมกับอีก 3 ปีที่ถือครองก็จะนับเป็นระยะเวลา 5 ปีปฎิทินพอดี (แม้ว่าระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนจริงๆ จะเท่ากับ 3 ปี กับ 2 วันเท่านั้นก็ตาม)

6.     ไม่จำเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปี เช่น ถ้าลงทุนเงินก้อนแรกในปี 2547 ก็สามารถไถ่ถอนได้อีก 5 ปีข้างหน้าในปี พ.ศ. 2551 และถ้าลงทุนเงินอีกก้อนหนึ่งในปี 2548 ก็สามารถไถ่ถอนได้อีก 5 ปีข้างหน้าในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น

7.     กรณีที่กองทุนมีการจ่ายเงินปันผล นักลงทุนมีภาระภาษีที่ต้องจ่าย โดยสามารถเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% หรือจะเลือกไม่หัก ณ ที่จ่าย แต่นำเงินปันผลที่ได้รับนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีทีเดียวเลยก็ได้  

8.     หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 5 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป อีกทั้งยังต้องคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นพร้อมกับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนเงินภาษีนั้น นอกจากนี้ยังต้องจ่ายภาษีสำหรับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของเงินกำไรที่ได้รับ และยังต้องนำกำไรที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ตอนปลายปีอีกด้วย

9.     เฉพาะกรณีที่นักลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน

ถึงแม้ว่าการลงทุนใน LTF จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และมีเงื่อนไขการลงทุนที่ต้องปฎิบัติตาม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐดังกล่าวข้างต้น แต่ก็คงปฎิเสธไม่ได้ว่า LTF ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่รักความท้าทายในการลงทุน และต้องการที่จะประหยัดภาษีควบคู่ไปด้วย
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com