งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

ภาวะผู้นำ ไม่ได้สร้างได้ภายใน 3 วัน 7 วัน
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : ภูเก็ตงานในร.พ ผู้จัดการเขตพระโขนง โรงงานที่รับเด็ก18ปีขึ้ไปชลบุรี ช่างไฟฟ้า นครราชสีมา หางานขัดเงิน แจก บางกะปื เลขาภาษาญี่ปุ่น กวางโจว พนักงานขายทั่วไป ม.3 ขายรถ วุฒิ ม.6 กลางคืน ขับรถผู้บริหารลพบุรี โรงงาน ฝ่ายผลิตนิคมลากกะบัง รƒยฏร‚ยฟร‚ยฝรƒยฏร‚ยฟร‚ยฝรƒยฏร‚ยฟร‚ยฝรƒยฏร‚ยฟร‚ยฝรƒ ทำงานวัน จ-ศ carefour market 87 world freedom php Developer bsat หางาน ร้านแว่นบิวตี้ฟลู developer 2000 หางานวุฒิ ม.3 จ.ราชบุรี QA Manager ชลบุรี ทุกสาขา ปริญญาตรี พนักงานขายเหล้า นวดสปากรุงเทพ หางานเซ็นทรัน สาขาบางนา สมัครงานวุฒิ ม.6ห้วยขวาง โรงแรม+บัญชี วุฒิม.6งานธนาคาร สถติ กวดวิชา วัน ลาดพร้าว งานบนเกาะ พนักงานแปล บ้านโป่งโรงงาน หางานวุฒิม.3 กทม. ธุรการ เขตมีนบุรี ที่ Hrtr d-tac นครรชสีมา ถนนรามคำแหง จรัญ 13 บิ๊กซีสะพานควาย ธุรการ แถวลาดพร้าว วุฒิ ป.6 หญิง วิศวกร software หางานวุฒิม.6 สมุทรสาคร

  เรื่อง SWOT เครื่องมือพื้นฐานของการวางกลยุทธ์ (ตอนที่ 1)
  เขียนโดย ชัชวาลย์
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ชัชวาลย์
Rated: 
by 7 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 SWOT หรือที่เรานิยมเรียกทับศัพท์ว่า “สวอท” เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์โดยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อศึกษาแนวโน้มข้อมูลแล้วนำมาสรุปเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ตรงและตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

การวิเคราะห์สภาพขององค์การเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาจะต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ด้วย โดยข้อมูลทั้งหลายที่ได้ จะช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานขององค์กร

การวิเคราะห์ SWOT จัดว่าเป็นเรื่องของการจักทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์การได้ทราบถึงสถานภาพของตัวเอง อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การนั้น ๆ ใน 4 ประเด็น คือ

ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การ

S: Strength
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งขององค์การ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน ที่ทำให้เกิด หรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดความสำเร็จขององค์การตนในมิติต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง สถานการณ์ทางการเงินการคลัง ความสามารถของบุคลากร ความเป็นทีม คุณภาพบริการ จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยประเมินจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

W: Weakness
หมายถึง จุดอ่อนขององค์การ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ ขั้นตอนภายใน ที่ยุ่งยากซับซ้อน ระบบการตรวจสอบภายใน ความมุ่นมั่นของทีมงาน ความไม่ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เป็นต้น และ เช่นเดียวกับการประเมินจุดแข็ง โดยมีการประเมินจากระดับสูง (เป็นจุดอ่อนมาก) ไปหาระดับต่ำ (ไม่ค่อยเป็นจุดอ่อน) อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกันจุดอ่อนในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การต้องพิจารณาดูให้ครบถ้วนเช่นกัน จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายในนี้ สรุปก็คือ ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น

วิธีที่จะใช้ดูจุดอ่อน-จุดแข็ง ขององค์การ มีหลายแบบ ได้แก่

วิธีที่ 1 ใช้กรอบการวิเคราะห์
1) ดูว่า สิ่งที่เรามีอยู่ทำให้เราได้เปรียบทางการแข่งขันหรือไม่
2) สิ่งที่เรามีอยู่หายากหรือไม่ คู่แข่งขันมีหรือไม่
3) สิ่งที่เรามีลอกเลียนแบบได้ยากหรือง่าย เรานำสิ่งที่มีอยู่ไปแสวงหาผลประโยชน์แล้วหรือไม่ แล้ว วิเคราะห์ว่า เรามีทรัพยากรอะไรบ้าง เรามีความสามารถที่เราทำได้ดีกว่าผู้อื่นหรือทรัพยากรที่มีอยู่นำมาสร้างให้เกิดสิ่งที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ และทรัพยากรที่มีอยู่นำมาซึ่งเป้าหมายหรือทำให้เป้าหมายบรรลุหรือไม่

วิธีที่ 2 วิเคราะห์ตามหลักการตลาด 7Ps
(Product Price Place Promotion Process People และ Physical evidence)จากนั้นนำมาเขียนในตารางเพื่อทราบจุดแข็ง (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน) และจุดอ่อน (สิ่งที่องค์กรมีอยู่และทำให้องค์กรด้อยกว่าคู่แข่งขัน) เรียกว่า ตาราง Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

จุดอ่อน(Weak)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................

จุดแข็ง(Strength)
1..........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4...........................................................

ในตอนหน้าเรามากันต่อใน 2 ตัวที่เหลือครับความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com