เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

วัฒนธรรมองค์การธุรกิจสมัยใหม่
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 26 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 69 อัตรารับ

1. วิศวกรโรงงาน

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมการทำงานของช่างซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
- รับผิดชอบโครงการลดต้นทุนเครื่องจักรของโรงงานทั้งระบบตามเป้าหมาย
- ควบคุมจัดทำทะเบียนและประวัติเครื่องจักรตามนโยบายของบริษัทฯ

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
2. เจ้าหน้าที่คีย์ฟุตอัดน้ำยา

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - คีย์ฟุตผลิตลงโปรแกรม จัดทำรายงานประจำวัน
- คีย์ฟุตอัดน้ำยา-ไม้สด
- เช็คสต็อกไม้คงเหลือ

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
3. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจเอกสารการจ่ายจากบัญชี
2. จ่ายเงินหน้าโรงงานประจำ
3. จัดทำเอกสารการทำจ่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์
4. วางแผนการจ่ายเงินประจำสัปดาห์
5. ออกเช็คเพื่อจ่ายค่าไม้
6. เสนอเอกสารประมาณการเพื่อขออนุมัติเช็คกับกรรมการ
ไปธนาคารในกรณีมีเงินสดกลับมาใช้ในกิจการ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
4. หัวหน้าแผนกการเงิน

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ควบคุมวางแผนงบประมาณการจ่ายเงินประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี
2. ควบคุมการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. จัดเก็บรายได้ของบริษัทฯและวางแผนประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี
บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน เอกสารทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
5. หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน สามารถปิดงบได้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน โดยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า2ปี

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : ตรัง

 
6. หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน สามารถปิดงบการเงินได้ มีความรู้และประสบการณ์เรื่องของบัญชีต้นทุน ไม่น้อยกว่า3ปี

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
7. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 18,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบดำเนินงานวางแผนด้านบุคลากรกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ดูแล ด้านสวัสดิการ ฝึกอบรม สรรหาและว่าจ้าง และประสานงานเรื่องแรงงานต่างด้าว การประเมิน ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : ตรัง

 
8. หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 30,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - บริหาร และดูแลการปฏิบัติงานสายงานบัญชีและการเงิน
- วางแผนด้านภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- กำกับดูแลการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริหารจัดการ งานด้านการเงินของบริษัท ฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีสภาพคล่อง เพียงพอต่อการดำเนินงาน และสอดคล้อง ต่อกลยุทธ์องค์กร
- กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสาร ด้านภาษี ,รายงาน นำส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำงบการเงินประจำปี
- ตรวจสอบเอกสารการ รับ – จ่าย เงินทั้งระบบ
- จัดทำรายงานสรุปด้านบัญชี/การเงินประจำเดือน นำเสนอผู้บริหาร

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : ตรัง

 
9. พนักงานผลิตเลื่อยไม้

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน เลื่อยไม้ เป็นรายเหมา มีคนฝึกให้ ช่วงฝึกจ่ายเป็นรายวัน วันละ
350 บาท

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
10. ธุรการ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
11. รองผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ควบคุมบริหารจัดการควบคู่กับผู้จัดการทั่วไป เน้นงานเครื่องจักรโรงงานบริหาีจัดการต้นทุนที่มาจากเครื่องจักรจัดระเบียบโรงงาน

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
12. จป.วิชาชีพ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4.แนะนำฝึกสอน อบรมลุกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
5.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
6.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
7.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหมอบหมาย

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
13. พนักงานขับรถคีบปีกไม้

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ขับรถคีบปีกไม้จากเลทขึ้นบนรถบรรทุก

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
14. ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
15. ฝ่ายขายต่างประเทศ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 30,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน รับจำนวนมาก หลายอัตรา ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
16. เสมียน/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ตรวจเช็คจำนวนไม้ที่เลื่อยออกมา/นับไม้ลงบิลนับไม้ให้ถูกต้อง/ตรวจเช็คคุณภาพไม้แต่ละเกรดและการเผื่อไม้แต่ละขนาดให้เป็นไปตามข้อกำหนด

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
17. รปภ.

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ทำงานเป็นกะได้
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
มีประสบการณ์เคยทำงาน รปภ.

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : ตรัง

 
18. หัวหน้าจัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- วางแผนงานเพื่อกำหนดทิศทางกาทำงาน
- ประสานกับลูกค้าแปลงไม้ทั่งลูกค้าใหม่และเก่า
- ออกเยี่ยมลูกค้า เพื่อจัดหาวัตถุดิบเข้าบริษัทฯ
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
19. ธุรการฝ่ายบริหาร

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : ตรัง

 
20. หัวหน้าแผนกบุคคล

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ควบคุมงานด้านบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2.รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงงานทั้งระบบ
3.รับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานแรงงานทั้งระบบให้เป็น มาตรฐานสากล
4.รับผิดชอบการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.รับผิดชอบแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
21. พนักงานบัญชี

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - บริหาร และดูแลการปฏิบัติงานสายงานบัญชีและการเงิน
- ออกแบบ และวางระบบบัญชีให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- วางแผนด้านภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- กำกับดูแลการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริหารจัดการ งานด้านการเงินของบริษัท ฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีสภาพคล่อง เพียงพอต่อการดำเนินงาน และสอดคล้อง ต่อกลยุทธ์องค์กร
- กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสาร ด้านภาษี ,รายงาน นำส่งหน่วยงานราชการ
- จัดทำงบการเงินประจำปี
- ตรวจสอบเอกสารการ รับ – จ่าย เงินทั้งระบบ
- จัดทำรายงานสรุปด้านบัญชี/การเงินประจำเดือน นำเสนอผู้บริหาร

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
22. พนักงานวัตถุดิบหน้าลาน

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - เก็บและคัดแยกไม้สอง (ไม้เล็ก ) ของลูกค้าแต่ละคนให้ชัดเจน
- จัดระเบียบพาเลทที่ใส่ไม้สอง ให้ง่ายแก่การคืนลูกค้า และง่ายแก่การตรวจสอบ
- ต้องจดบันทึกเวลาคืนไม้สองให้ลุกค้า
- ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
23. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดฝึกอบรมพนักงานคนไทยให้ด้ตามกฎหมายแรงงานให้ได้ 50% ของพนักงานทั้งหมดและส่งแบบคำรับรองการฝึกอบรม ไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดได้ทันทีตามเวลาที่กำหนด

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
24. จป วิชาชีพ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สำรวจตรวจสอบความปลอดภัย ในการทำงาน อุปกรณ์ภายในโรงงาน ประสานกับหน่วยงานราชการ รายงานชี้แจงทุกๆเดือน ไปยังกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
25. หัวหน้าฝ่ายผลิต

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 7 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบ บริหารจัดการส่วนงานผลิตส่วนหน้า ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
26. พนักงานงานฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

บริษัท ท่าเพชรพาราวู้ด จำกัด

เงินเดือน 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน จัดหาวัตถุดิบให้มีเพียงพอต่อการผลิต,ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,จัดหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณไม้,ดุแลลานไม้คุณภาพของไม้ให้เป็นไปตามเป้าหมายขอบริษัท

 
 

28 เมษายน 2560

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat