เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

Blue Ocean Stategy
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 32 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 51 อัตรารับ

1. IT System Engineer (ด่วน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน • Implement and manage Windows 2003/2008 and later server version, system with Domain Controllers, Additional Domain Controller, E-mail Server, File Servers, Print Servers, check and resolve problem on system with event log or other.
• Manage and provide hardware, software, virtual server (VMware) for any purposes, such as test environment.
• Manage user account and permission for access email, domain, shared folder and internal website.
• Research for IT and technology-related issues.
• Manage network system for good performance and stability for any machines in the organization

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. Software Engineer

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
2.ติดตาม และปรับปรุงระบบงาน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะงาน สภาพทางธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
3.ติดตั้งระบบงาน และอบรมผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. เลขานุการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการจัดการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ประสงค์ในการติดต่อในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. Risk Engineer

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน สำรวจภัยและประเมินความเสี่ยงภัยสถานที่เอาประกันภัย เพื่อจัดทำรายงานประกอบการพิจารณารับประกันภัยและข้อเสนอแนะให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขากาญจนบุรี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
6. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ด่วน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการดำเนินงานสินไหมประเภทที่รับผิดชอบ ในด้านการสำรวจความเสียหาย ประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. Business Intelligence Engineer

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน • Provide report development support for business analytics staff and operational business units.
• Create reports for standard deliverable and tools to support ad hoc reporting request.
• Demonstrate initiative in assessing the needs of internal customers and build solutions addressing those needs.
• Maintain current data quality and reporting applications and visualizations, while keeping an eye out for inefficiencies and improvements.
• Manage change requests, updates, or fixes as necessary.

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การตลาด และขยายงานบริการลูกค้าและคู่ค้า ของผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในงานจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ ตลอดจนประสานงานด้านการจัดส่งและติดตามผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการประเมินราคาค่าเสียหายรถยนต์ รวมถึงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยานยนต์ ตามขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่กำหนด

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอรัญประเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : สระแก้ว

 
12. Building Procurement Engineer (ด่วน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลขั้นตอนการจัดหางานบริหารอาคารทุกประเภท

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาพัทยา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : ชลบุรี

 
14. HR Business Partner

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ
2.วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง รวมถึงมีส่วนร่วมกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงาน
3.วางแผนพัฒนาบุคคลากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
4.ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อผลิตภาพของหน่วยงาน

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
15. เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการดำเนินการ
1.ด้านการรับ-จ่ายเงิน
2.รับ-จ่ายเช็ค
3.บันทึกรายการรับ-จ่ายเงินประจำวันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
16. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ [Call Center]

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบในการรับแจ้งอุบัติเหตุของลูกค้าประกันภัยรถยนต์
- ประสานงานในการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับลูกค้า
- ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
17. เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 7 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการสำรวจความเสียหายรถประกันและรถคู่กรณีทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
18. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สำนักงานใหญ่)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการรับประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
19. Customer Service Officer

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- ตอบข้อสงสัยเบื้องต้นทุกประเด็นให้กับลูกค้า และคู่ค้าที่ติดต่อเข้ามา
- เจรจา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และคู่ค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
20. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน - รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการบริหารหนี้ ติดตามหนี้จากลูกหนี้จากการรับประกันภัย ของกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
- บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้จากการรับประกันภัย และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด
- จัดทำรายงานทางด้านลูกหนี้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
21. เจ้าหน้าที่กฎหมาย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
22. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับประกันภัย ปฎิบัติงานประจำประเทศลาว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : เชียงราย

 
23. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาราชบุรี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : ราชบุรี

 
24. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาหัวหิน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

 
25. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขานครปฐม

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : นครปฐม

 
26. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขารังสิต

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : ปทุมธานี

 
27. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สุขภาพ)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ตรวจสอบประวัติการรักษาผู้เอาประกันภัย On-site Audit ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญา
2.ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เสนอพิจารณาค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้บังคับบัญชา พร้อมทำเรื่องเสนอจ่ายค่าสินไหมทดแทน
3.ติดต่อ สอบถามนายจ้าง ผู้บาดเจ็บ นายแพทย์ที่ทำการรักษาพยาบาล แพทย์ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และโรงพยาบาล เพื่อสรุปสาเหตุของความบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
4.เจรจา ประชุม ในเรื่องความเสียหาย และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
28. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาระยอง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : ระยอง

 
29. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาฉะเชิงเทรา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

 
30. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาสระบุรี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : สระบุรี

 
31. เจ้าหน้าที่เรียกร้อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการดำเนินงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยานยนต์จากกลุ่มงานที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
32. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขากาญจนาภิเษก

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

 
 

23 มกราคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat