เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

เคื่องยนต์ร้อนจัดห้ามใช้
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 11 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 61 อัตรารับ

1. พนักงานกรอกแบบสอบถาม

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -รับผิดชอบการออกบูทตามตารางเวลาการออกพื้นที่ ที่กำหนดให้
-ลงข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงในแบบสอบถามตามแบบฟอร์มของบริษัทกำหนดให้
- ปฎิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งคัด
-มีการกำหนดเป้าหมาย ( = 100% ) โดยมีเป้าชี้วัด ต่อวัน = 35แบบสอบถาม / 12 Event/เดือน

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. Booth Checker

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ และประจำบูทหาแบบสอบถาม ตามสถานที่ที่กำหนด
-ประสานงานกับผู้จัดพื้นที่ / แจ้งปัญหา และแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยตรงต่อ Manager ทันที
- ตรวจความเรียบร้อยของบูท เช่นความสะอาด จุดลงพื้นที่ ให้ข้อมูลรายละเอียดหากมีคนสนใจสอบถาม
-มีความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าอย่างถูกต้อง
-ตรวจเวลาการมาทำงาน และส่งใบลงเวลาของเจ้าหน้าที่กรอกแบบสอบถามโดยตรงต่อ Manager ทุกวัน
-รับผิดชอบ เบิก ตรวจเช็ค เก็บสต๊อกของเพื่อให้ลูกค้าเพื่อออกบูทกรอกแบบสอบถาม
-รวบรวมแบบสอบถาม และจำนวนแบบสอบถามเพื่อส่งให้ Manager ทุกวัน

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. พนักงานฝ่ายขายทางออนไลน์ (ประจำออฟฟิศ)

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รายละเอียดของงาน:
-ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
-ประสานติดตามเก็บเอกสารลูกค้า
-แนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครงการคอนโดมิเนียมและบ้านมือสอง

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. IT Support

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. Real Estate Advisor Supervisor/Manager

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 22,500 - 35,000 ฿
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
2.สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่าย
3.จัดเก็บข้อมูลและจำทำวิเคราะห์ และสรุปผลการขาย

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ QA

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด
2. ตรวจทบทวนความต้องการ และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
3. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน มีวิธีการ จัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ(ที่เข้าถึง)การรักษา และการทำลาย
4. ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงาน มีบัญชีแสดงสถานะของเอกสาร นำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ใช้งาน คงไว้ซึ่งเอกสารปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่ง ข้อบกพร่อง
6. ตรวจสอบบันทึก และปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจาก จากผลการประเมินข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผลการทบทวนของฝ่ายจัดการ เป็นต้น
7. ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
8. จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ
9. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1.บริหาร วางโครงสร้างสร้างและพัฒนาด้าน HRM, HRD ในองค์กร
2.วางแผน และควบคุมกฎระเบียบของบริษัทฯ
3.วางแผนละพัฒนาการด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
4.วางแผนและพัฒนาด้านการสรรหาว่าจ้าง
5.ปรับปรุงพัฒนา JD และจัดทำ KPI, Performance ของพนักงาน
6.ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
7.ดูแลทางด้านธุรการจัดซื้อ
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-ประจำโครงการ

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน - ดูแลลูกค้าที่เข้าชมโครงการของบริษัท ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องง
-ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ขับรถให้ผู้บริหาร

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. RA(Real Estate Advisor) ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 90,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน - รับผิดชอบการนำเสนอการขาย
- บริหารการจัดการงานขาย
- ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการติดตามลูกค้า และผลการขาย

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน -รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และการอนุมัติจ่าย
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินสดย่อย การเบิกเงินสดย่อย การลงนามอนุมัติ สรุปค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยรายวันและรายเดือน
-จัดทำเอกสารรับรองและทำรายงานสรุปรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
-บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
-งานบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

18 ตุลาคม 2561

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat